skip to Main Content

Nicolaes Tulp Symposium - 8-june-2021 - New date!

Klik op de afbeelding om naar de website van het NTS te gaan.

Nicolaes Tulp Symposium - 12-november-2020 - Postponed!

NICOLAES TULP SYMPOSIUM 12 NOVEMBER UITGESTELD Gezien de sterke toename van het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland en de aangescherpte maatregelen, voelt de organisatie van het Nicolaes Tulp Symposium zich genoodzaakt om de tweede editie van 12 november te verplaatsen naar het voorjaar van 2021. Als medici hebben wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het risico op verdere verspreiding van COVID-19 verkleinen en de druk op onze collega's in de gezondheidszorg zoveel mogelijk te verlichten. Een fysieke bijeenkomst in de Agnietenkapel is derhalve onverantwoord. Het is in deze uitzonderlijke periode van groot belang dat zorgprofessionals op de been blijven zodat we de continuïteit van de zorg kunnen bewaken. De Stichting Martinus van Marum, KNMG District Amsterdam/Noord- Holland en Amsterdam Medical Student journal betreuren eerdergenoemd besluit. Wij stellen de genomineerden graag in de gelegenheid om hun onderzoek tijdens het Nicolaes Tulp Symposium in het voorjaar van 2021 alsnog te presenteren. Hoewel er gestreefd wordt naar een fysieke en verantwoorde bijeenkomst, wordt een alternatief online programma opgesteld waar we op terug kunnen vallen. De genomineerden en overige betrokkenen zijn reeds hierover geïnformeerd. Onze excuses voor het teleurstellende bericht. Wij vertrouwen op uw begrip in deze en hopen u in mei/juni 2021 alsnog te mogen verwelkomen. Wellicht dat u naar aanleiding van dit bericht vragen heeft. Neem dan gerust contact met ons op via info@nicolaestulpsymposium.nl

Informatie

Op woensdag 30 oktober werd het allereerste Nicolaes Tulp Symposium gehouden in de Agnietenkapel te Amsterdam

Tijdens deze avond werden verschillende prijzen worden uitgereikt aan geneeskundestudenten, artsen en artsen-onderzoekers. De avond werd georganiseerd door de Amsterdam Medical Student journal in samenwerking met het KNMG district Amsterdam/Noord-Holland en de Stichting Martinus van Marum.

Naast de AMSj onderzoeksprijs van € 1000 werden op deze avond ook de Ontwikkelingsprijs 2019 KNMG district Amsterdam/Noord-Holland: € 1500 en de Martinus van Marum Prijs voor Geneeskunde : €3000 uitgereikt. 

Met muziek tussendoor en een borrel na afloop werd het behalve een wetenschappelijk interessante avond, ook een feestelijke avond!

 

Vereisten voor deelname

Inzendingen voor de AMSj onderzoeksprijs moeten aan de volgende criteria voldoen:

-Het betreft een patiëntgericht onderzoek door een bachelor- of masterstudent geneeskunde van de UvA of de VU. Of de kandidaat moet zijn/haar onderzoek verricht hebben in een van deze instellingen.

-Het moet een (deel)onderzoek betreffen, bij voorkeur met een brede oriëntatie op de gezondheidszorg en met een hoge maatschappelijke relevantie.

-Het moet duidelijk zijn welke onderzoeker verantwoordelijk was voor de dagelijkse uitvoering van het onderzoek en het eindverslag/de publicatie.

Aanvullende informatie:

-Aan de AMSj onderzoeksprijs kunnen alleen studenten geneeskunde meedoen.

-De inzendingen kunnen ook in het Engels ingestuurd worden.

-De kandidaten houden een presentatie van 10 tot 15 minuten in het Nederlands. De dia’s kunnen wel in het Engels getoond worden.

-De beoordeling van de inzendingen en de presentaties geschiedt door de jury van de AMSj.

-Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Contact

Zie voor meer informatie en criteria tevens de websites van:

Stiching Martinus van Marum:
https://www.martinusvanmarum.nl/martinus-van-marum-stichting/

KNMG District Amsterdam Noord/Holland:

https://www.knmg.nl/overzicht-districten/amsterdam-noord-holland/informatie.htm

Nadere informatie kan verkregen worden bij Alexander Moerkamp (board.amc@amsj.nl)

 

Back To Top